Το πρόγραμμα παρατήρησης Δορυφόρων Χαμηλής Τροχιάς

H Πολωνική Διαστημική Εταιρία (POLSA) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στα πλαίσια Μνημονίου Συνεργασίας, συμφώνησαν ότι η ομάδα του ΙΑΑΔΕΤ η οποία λειτουργεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου θα παρέχει υποστήριξη στη λειτουργεία της συσκευής Very Wide Field of View (VWFOV), μιας συστοιχίας εξειδικευμένων ανιχνευτών για παρατήρηση Δορυφόρων Χαμηλής Τροχιάς (LEO). Η συσκευή αυτή έχει κατασκευασθεί από την Cilium Engineering για παρατηρήσεις αντικειμένων χαμηλής τροχιάς, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τριγωνοποίησης για τον ακριβή προσδιορισμό της τροχιάς αλλά και του ύψους των αντικειμένων αυτών. Για το σκοπό αυτό, δημιουργείται ένα δίκτυο τέτοιων σταθμών με τον πρώτο να είναι ήδη εγκατεστημένος στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου από τις 15 Νοεμβρίου 2021.

H συσκευή Very Wide Field of View

H συσκευή Very Wide Field of View (VWFOV) η οποία εγκαταστάθηκε στους χώρους του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου τον Νοέμβριο του 2021. Η συσκευή αυτή είναι μέρος ενός δικτύου για παρατηρήσεις αντικειμένων χαμηλής τροχιάς (LEO).

Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Επικοινωνια