Σχολείο Παρατηρησιακής Αστροφυσικής

15-17 Σεπτεμβρίου 2023

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) διοργανώνει σχολείο παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ (κωδικός MIS: 5060675) με τίτλο: «Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας Πελοποννήσου». Το σχολείο θα διεξαχθεί μεταξύ 15-17 Σεπτεμβρίου 2023 στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου και στον ξενώνα Ελισσών στο Κρυονέρι Κορινθίας.

Στόχος του σχολείου είναι η παροχή μιας πρώτης γνωριμίας και εξοικείωσης των συμμετεχόντων στη διεξαγωγή παρατηρήσεων στο οπτικό μέρος του φάσματος με το τηλεσκόπιο του 1.2μ καθώς και στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Το σχολείο θα περιλαμβάνει διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις σε θέματα που καλύπτουν τη σύγχρονη Αστρονομία και Αστροφυσική.

Το σχολείο απευθύνεται σε τελειόφοιτους με κατεύθυνση την Αστρονομία/Αστροφυσική και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες. Οι παρατηρήσεις θα πραγματοποιηθούν στο αστεροσκοπείο του Κρυονερίου, ενώ οι διαλέξεις και οι εργασίες στον ξενώνα Ελισσών εντός του Κρυονερίου. Το σχολείο θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου και θα τελειώσει την Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο σχολείο θα είναι 15 φοιτητές/τριες.

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής, ενώ, για τους συμμετέχοντες, θα καλυφθεί η μετακίνησή τους από και προς την Αθήνα, καθώς και η διαμονή και η διατροφή τους στον ξενώνα Ελισσών.

Στην αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι πρέπει να επισυνάψουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και επιστολή κινήτρων, την αναλυτική τους βαθμολογία, ενώ, επιθυμητή είναι και αποστολή συστατικής επιστολής. Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση summerschool@noa.gr έως την 3η Ιουλίου 2023 με τίτλο «Σχολείο παρατηρησιακής Αστροφυσικής στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου».

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή αρχείου pdf, πατώντας εδώ.
ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΌΝΝΗΣΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Μοιραστείτε το!

Ανακαλύψτε το Σύμπαν

Επικοινωνια