Άρθρο στην εφημερίδα ‘ΤΑ ΝΕΑ’: Από τη Γη στη Σελήνη … μέσω Κορίνθου

Άρθρο στην εφημερίδα ‘ΤΑ ΝΕΑ’ που περιγράφει το ερευνητικό έργο που υλοποιείται στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, όπως είναι οι προσκρούσεις παραγήινων αστεροειδών/μετεωροειδών στην επιφάνεια της Σελήνης που μελετά το πρόγραμμα NELIOTA, τον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων που προγραμματίζονται και την προσφορά προς το ευρύ κοινό.

Αντίγραφο του άρθρου στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Share this post