Επέκταση των παρατηρήσεων του προγράμματος NELIOTA μέσω του έργου CARMEN

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την παράταση του έργου NELIOTA για δύο χρόνια. Ξεκινώντας τον Αύγουστο του 2021, το έργο χρηματοδοτείται από την ESA μέσω του έργου Consolidating Activities Regarding Moon, Earth and NEOs (CARMEN, contract No. 4000134667/21/D/MRP), που συντονίζεται από την 6ROADS, έως τον Ιούλιο του 2023. Η ομάδα NELIOTA συνέχισε τη σεληνιακή παρακολούθηση στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των έργων, δηλαδή μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2021. Μέχρι σήμερα, η NELIOTA έχει εντοπίσει 129 λάμψεις, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Share this post