Παρουσίαση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στο Europlanet Telescope Network Science Workshop

Screen Shot 2022-02-17 at 17.03.52

Στις 9-11 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το Europlanet Telescope Network Science Workshop, στο οποίο έγινε παρουσίαση σχετικά με τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου Κρυονερίου. Παρουσιάστηκαν παραδείγματα πρόσφατων παρατηρήσεων που έγιναν με το απεικονιστικό σύστημα (fast-frame imager), όπως ο εντοπισμός εκλάμψεων πρόσκρουσης με το NELIOTA από το 2017 έως σήμερα, την αστρική απόκρυψη του Τρίτωνα το 2017 και τη διέλευση του δορυφόρου BepiColombo το 2021, αποδεικνύοντας έτσι τον τύπο των παρατηρήσεων υψηλού ρυθμού καρέ, για τις οποίες είναι ιδανικά στημένο το Κρυονέρι.

Share this post