ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑ.

ScyLight_06_09_2023

Την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου υπογράφηκε το εμβληματικής σημασίας Μνημόνιο Συνεργασίας ''Cooperation on Optical and Quantum Communication via Satellites'' μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ/ESA) με σκοπό τη στρατηγική συνεργασία του με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) στον τομέα των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των οπτικών και κβαντικών επικοινωνιών.
Το μνημόνιο έρχεται ως αναγνώριση της επιτυχημένης συνεργασίας της ομάδας τηλεσκοπίων του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ με τον ΕΟΔ/ESA, αναφορικά με το εμβληματικό προγράμμα ScyLight (Secure and Laser communication technology), στο πλαίσιο του στρατηγικού Προγράμματος ARTES: Optical Communication- ScyLight, το οποίο υποστηρίζει την έρευνα, ανάπτυξη και εξέλιξη των τεχνολογιών στην οπτική, φωτονική και κβαντική επικοινωνία.
Μερικοί σημαντικοί σταθμοί που οδήγησαν στο μνημόνιο συνεργασίας:
1️⃣ Τον Αύγουστο του 2020, το Αστεροσκοπείο Χελμού με το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» 2,3 μέτρων, το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, επιλέχθηκε πιλοτικά από τον ΕΟΔ/ESA ως o πρώτος επίγειος σταθμός του προγράμματος ScyLight.
2️⃣ Το καλοκαίρι του 2021, τοποθετήθηκαν εξειδικευμένα επιστημονικά όργανα του EΟΔ στο τηλεσκόπιο και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές από τους αστρονόμους του ΙΑΑΔΕΤ σε συνεργασία με τους επιστήμονες του ΕΟΔ/ESA.
3️⃣ Τον Νοέμβριο του 2021 εγκαταστάθηκε πρόσθετος εξοπλισμός και πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς δοκιμές για την επικοινωνία με τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Alphasat. Συγκεκριμένα, μέσω του «Αριστάρχου» δημιουργήθηκε μια «άυλη» οπτική ίνα με τον γεωστατικό δορυφόρο Alphasat σε απόσταση, περίπου, 37 χιλιάδων χιλιομέτρων από τη Γη η οποία μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με απίστευτες ταχύτητες και με απόλυτα ασφαλή τρόπο.
4️⃣ Μέσα στο 2022 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες συζεύξεις σε συνεργασία με επιστήμονες του ΕΟΔ/ESA, ενώ από το 2023 το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ πραγματοποιεί τα σχετικά πειράματα με ιδίους ανθρώπινους πόρους, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο το Αστεροσκοπείο Χελμού πλήρως λειτουργικό στη συγκεκριμένη δράση.
Επισημαίνουμε ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας θα ενδυναμώσει τις ευρωπαϊκές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες στην Κυβερνοασφάλεια και τις οπτικές/κβαντικές τεχνολογίες, ενώ ανοίγει μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές για το ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ μέσω των συνεργασιών που έχουν ήδη αναπτυχθεί με σημαντικούς διαστημικούς οργανισμούς και εταιρείες αεροδιαστημικής (HELLAS-SAT, OHB, DLR, κτλ).

Share this post